Ja, ik wil partner worden !

U wenst partner te worden van de Stichting Corporate Communicatie?

Contacteer ons en ontdek de vele voordelen van een partnership met de Stichting Corporate Communicatie.

De Stichting Corporate Communicatie wordt gedragen door vrijwilligers. Onze vrijwilligers zorgen samen met de structurele partners voor de ontwikkeling van een professioneel platform voor corporate communicatie

* Verplicht in te vullen velden
 
Bovenvermelde gegevens zijn bestemd voor interne verwerking in het gegevensbestand van Stichting Corporate Communicatie. U hebt inzagerecht zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U kan uw gegevens laten corrigeren of verwijderen uit het bestand op eenvoudig verzoek en na identificatie. U kan zich hiervoor wenden tot: info@stichtingcorporatecommunicatie.be